Hướng dẫn bình chọn THUM

Thứ Ba, 07/03/2017
Truy cập http://thuchienuocmo.vn chọn Mục “Bình Chọn”

Trang nội dung bình chọn xuất hiện (http://binhchon.thuchienuocmo.vn)
Đăng nhập để bình chọn, có 2 cách để đăng nhập
  • Dùng tài khoản dự thi (tài khoản này đã đăng ký từ trước, không đăng ký mới vào thời điểm bình chọn)
  • Đăng nhập bằng tài khoản Facebook (chỉ những tài khoản Facebook đã lập từ trước mới có thể tham gia bình chọn, không thể sử dụng tài khoản Facebook mới đăng ký)

Tìm và chọn vào thí sinh. Ấn nút “Bình chọn”

Lưu ý: Có thể bình chọn cho nhiều thí sinh, mỗi thí sinh chỉ bình chọn 1 lần.

 

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Email đăng nhập *

Vui lòng nhập thông tin này

Xin vui lòng nhập email đúng định dạng abc@gmail.com

Mật khẩu đăng nhập *

Vui lòng nhập thông tin này.

Xin vui lòng nhập 6 ký tự hoặc nhiều hơn.

Họ và tên *

Vui lòng nhập thông tin này.

Ngày sinh *

Vui lòng nhập thông tin này.

Giới tính *   Nam      Nữ
Địa chỉ *
Điện thoại *
Lớp
Trường
Nơi công tác
Chức vụ
Mã bảo mật

Xin vui lòng điền thông tin này?

Nhập mã kiểm tra chưa khớp.

ĐĂNG NHẬP

Email đăng nhập *
Mật khẩu đăng nhập *