Hướng dẫn Bình chọn trên Website

Thứ Hai, 02/03/2015

Làm theo hướng dẫn sau để tham gia bình chọn cho thí sinh bạn yêu thích cho Vòng bán kết 2 cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 3, năm 2014-2015.

<< Xem Hướng dẫn bình chọn trên fanpage >>

BƯỚC 1 - ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
- Nếu bạn đã đăng ký tài khoản (tài khoản dùng để dự thi online ở vòng sơ loại được cũng có thể dùng làm tài khoản bình chọn). thì hãy làm theo hướng dẫn đăng nhập và bình chọn ở bước 2.
- Nếu bạn chưa có tài khoản trên website Thực hiện ước mơ, hãy làm theo các bước sau:

1. Click vào "Đăng ký Thông tin" trong mục "Dự thi và Bình chọn" trên thanh menu.
2. Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu trong form đăng ký.

3. Click nút "Đăng ký", đăng nhập vào địa chỉ mail bạn đã sử dụng để đăng ký để kích hoạt tài khoản.
Thông báo đăng ký thành công.
Thông báo kích hoạt tài khoản thành công.

 
BƯỚC 2 - ĐĂNG NHẬP.
Click vào "Đăng nhập" trong mục "Dự thi và Bình chọn", điền địa chỉ mail và mật khẩu đã đăng ký để có thể bình chọn cho thí sinh yêu thích.

BƯỚC 3 - XEM VIDEO CLIP DỰ THI 
Click vào "Bình chọn" trong mục "Dự thi và Bình chọn" để xem video clip phần dự thi của các thí sinh top 30.

Giao diện danh sách tất cả video clip dự thi của top 30.

Giao diện xem video clip dự thi của từng thí sinh.

 
BƯỚC 4 - BÌNH CHỌN
Để bình chọn cho thí sinh bạn yêu thích nhất, click vào nút "Bình chọn" dưới video clip phần dự thi của thí sinh đó.

Lưu ý:
- Mỗi tài khoản chỉ có thể bình chọn 1 lần cho mỗi thí sinh.
- Mỗi tài khoản có thể bình chọn cho nhiều thí sinh.
Thông báo bình chọn thành công.
Thông báo tài khoản này đã bình chọn cho thí sinh này rồi và không thể bình chọn lần thứ 2.

BTC THỰC HIỆN ƯỚC MƠ LẦN 3

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Email đăng nhập *

Vui lòng nhập thông tin này

Xin vui lòng nhập email đúng định dạng abc@gmail.com

Mật khẩu đăng nhập *

Vui lòng nhập thông tin này.

Xin vui lòng nhập 6 ký tự hoặc nhiều hơn.

Họ và tên *

Vui lòng nhập thông tin này.

Ngày sinh *

Vui lòng nhập thông tin này.

Giới tính *   Nam      Nữ
Địa chỉ *
Điện thoại *
Lớp
Trường
Nơi công tác
Chức vụ
Mã bảo mật

Xin vui lòng điền thông tin này?

Nhập mã kiểm tra chưa khớp.

ĐĂNG NHẬP

Email đăng nhập *
Mật khẩu đăng nhập *