Thực hiện ước mơ 3 - Thể lệ Vòng bán kết 2

Thứ Hai, 02/03/2015

THỂ LỆ VÒNG BÁN KẾT 2
CUỘC THI THỰC HIỆN ƯỚC MƠ LẦN 3, NĂM HỌC 2014-2015

[… 2.2. Bán kết 2:
- Bài dự thi của thí sinh sẽ được ghi hình và thu âm lại, 30 thí sinh có kế hoạch hợp lý, cụ thể và khả thi (phù hợp với năng lực như đã trình bày ở vòng 1), xác định được các khó khăn, trở ngại và cách khắc phục, xác định được các phương pháp, cách thức, thời gian và nguồn lực (ai có thể hỗ trợ? có cần nguồn tài chính?), thể hiện được quyết tâm thực hiện và có tính thuyết phục, cách thức trình bày (rõ ràng, mạch lạc, logic...) và thể hiện tốt sự hiểu biết của bản phân trong phần thi vấn đáp sẽ được chọn đưa clip trình bày lên website để bình chọn.

Bình chọn: 2 cách
 
Cách 1:
- Người bình chọn đăng ký thành viên trên website www.thuchienuocmo.vn và bình chọn cho thí sinh mình yêu thích bằng cách bấm nút “vote”. Mỗi người bình chọn có thể bình chọn 1 hoặc nhiều thí sinh. Mỗi thí sinh chỉ được nhận 01 lượt bình chọn/Người bình chọn.
- Với mỗi lượt bình chọn(vote) trên website thí sinh được nhận 01 điểm.

Cách 2:
- Người bình chọn sử dụng facebook cá nhân tham gia bình chọn trên diễn đàn www.facebook.com/thuchienuocmo.vn .
- Khi bình chọn bằng facebook, người bình chọn lần lượt làm theo các bước được hướng dẫn bằng ứng dụng (app) do Ban Tổ chức cài đặt sẵn.
- Với mỗi lượt “like” của người bình chọn thí sinh được nhận 01 điểm
- Tài khoản tham gia bình chọn phải là tài khoản của cá nhân người bình chọn,  tài khoản phải được tạo tại Việt Nam, Ban Tổ chức không chấp nhận trường hợp người bình chọn sử dụng tài khoản của hiệp hội hoặc tài khoản được tạo tại nước ngoài. Các tài khoản ảo hoặc tài khoản không được sử dụng trong khoảng thời gian 01 tháng sẽ không được Ban Tổ chức công nhận.
- Một tài khoản có thể bình chọn (like) cho 1 hoặc nhiều thí sinh.

* Kết quả bình chọn của thí sinh được tính bằng kết quả bình chọn trên mạng (website và facebook) cộng với kết quả bình chọn của 03 giám khảo. Mỗi bình chọn của giám khảo bằng 05% tổng số điểm của tất cả thí sinh trong vòng bán kết 2 do mọi người bình chọn.

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A
Điểm của mọi người bình chọn:
+ Lượt bình chọn trên website: 50, quy thành điểm: 50 điểm (1)
+ Lượt bình chọn (like) hợp lệ trên facbebook: 90, quy thành điểm: 90 điểm (2)
Tổng điểm do mọi người bình chọn của thí sinh Nguyễn Văn A là: (1) + (2)= 90 + 50= 140 điểm
Điểm của Ban Giám khảo:
+ Tổng điểm của 25 thí sinh do mọi người bình chọn là 1.000 điểm
+ Điểm của 1 thành viên Ban Giám khảo : 5% x 1.000 = 50 điểm
TỔNG ĐIỂM của thí sinh Nguyễn Văn A: 140 điểm + (50 điểm x 3) (nếu được 3 thành viên Ban Giám khảo bình chọn)
 
- Sau thời gian bình chọn, kết quả bình chọn của thí sinh được tính bằng kết quả bình chọn trên mạng cộng với kết quả bình chọn của 3 giám khảo. 05 thí sinh có kết quả cao nhất sẽ được vào vòng chung kết… ]
 
BTC THỰC HIỆN ƯỚC MƠ LẦN 3

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Email đăng nhập *

Vui lòng nhập thông tin này

Xin vui lòng nhập email đúng định dạng abc@gmail.com

Mật khẩu đăng nhập *

Vui lòng nhập thông tin này.

Xin vui lòng nhập 6 ký tự hoặc nhiều hơn.

Họ và tên *

Vui lòng nhập thông tin này.

Ngày sinh *

Vui lòng nhập thông tin này.

Giới tính *   Nam      Nữ
Địa chỉ *
Điện thoại *
Lớp
Trường
Nơi công tác
Chức vụ
Mã bảo mật

Xin vui lòng điền thông tin này?

Nhập mã kiểm tra chưa khớp.

ĐĂNG NHẬP

Email đăng nhập *
Mật khẩu đăng nhập *