CUỘC THI THUM

Cuộc thi Thực hiện ước mơ được thực hiện hằng năm dành cho đối tượng học sinh THPT nhằm hỗ trợ học sinh trong việc xác định và nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp tương lai; khơi dậy niềm đam mê và phấn đấu của học sinh trong quá trình học tập; đồng thời, giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu về ngành nghề, cọ xác thực tế với nghề nghiệp mơ ước, nhận thức đúng đắn trong việc chọn ngành nghề, xác lập mục tiêu, hoạch định tương lai nghề nghiệp của bản thân, phát huy tính năng động sáng tạo và nhạy bén trong học sinh.

Mùa thi thứ 6 của chương trình dự kiến diễn ra với quy mô được mở rộng cho các học sinh THPT trên toàn quốc với quy mô hơn 200.000 học sinh; hứa hẹn bùng nổ, gay cấn với giải thưởng lớn là 01 suất Học bổng Toàn phần 4 năm du học tại trường Đại học Western Sydney (WSU), Úc; cùng rất nhiều học bổng Tiếng Anh, Học bổng Đắc Nhân Tâm vô cùng giá trị dành cho thí sinh tham gia.

BẠN CHỌN LÀ: